Qeydiyyat Bütün bəndlər vacibdir


Qeydiyyatdan keçməklə siz “SABAH qruplarına tələbələrin qəbulu Qaydalarını” oxumuş və razılaşmış hesab olunursunuz.